top of page

ידיעונים תשפ"ג

 קראו עוד על תכניות הלימודים בשכבות השונות במרכז עמי"ת.
במידעון ניתן למצוא את לוח המפגשים השנתי, לוח השיעורים, פירוט על הקורסים ועל המורים/ות המלמדים/ות

עותק של לוגו  ד מצטיינים.jpg
ה ו מצטיינים.jpg
ד מצטיינים.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page