top of page

מרימים מסך 2021 - ערב הרצאות הורים

הורים תלמידות ותלמידים יקרים,

בימים שבהם אנו מתבקשים לשמור על מרחק, בחרנו דווקא להתקרב ולקרב יחד את כל תלמידי והורי מרכז עמי"ת.

ביום שני ה-25.1 בשעה 18:00 נקיים ערב הרצאות שלכם ההורים. קראו את תיאור ההרצאות והרשמו.

תודה מיוחדת להורים על רוח ההתנדבות והתרומה לצוות הרכזים השכבתיים טלי, ליאת שמוליק וארז ולצוות המורים

בלעדיכם לא היינו מצליחים להגשים את החלום

מצפים לראותכם.ן

enroll
bottom of page