אטומים

היי כולם,


כדי לרענן ולהעמיק הכרות עם האטום, נשחק היום משחקון רשת.

האתר הראשון בוא נבקר הוא זה:

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_iw.html

כאשר תגיעו לעמוד והוא יעלה, תראו שלוש אפשרויות.

נתחיל בשמאלית "בנה אטום".

היכנסו לתוכנה, ו"בנו" מספר אטומים. לפני שתתחילו, סמנו ב"הצגה" את כל האפשרויות.

1. כמה יסודות התוכנה מאפשרת לבנות [רמז – ממש לא 118 😊]. מה המגבלה שבגללה אי-אפשר ליצור 118 יסודות שונים?

2. לכל יסוד שבניתם יכולים להיות מצבים יציבים ומצבים לא יציבים. מה משנה את היציבות של היסוד שהרכבתם?

3. ממה שראיתם, יש מצבים בהם האטום מוגדר כ"יון" – לפעמים יון חיובי ולפעמים יום שלילי. מה זה בעצם יון, לדעתכם?

4. מה יכול לגרום לשינוי בכמות הנויטרונים באטום?

5. מה יכול לגרום לשינוי בכמות האלקטרונים באטום?

[אני חושש ששאלות ארבע וחמש ידרשו מכם מחקר עצמאי ברשת.... 😊]