top of page

אתגר המילים / ארז

מצאו כמה שיותר מילים בעברית שאפשר להרכיב מהאותיות של המילה אנציקלופדיה

את המילים כתבו על דף נייר או במחשב בצורה מסודרת וממוספרת.


המילים יכולות להיות מורכבות רק מחלק מהאותיות  למשל קל, קיץ... וכן הלאה.

אותיות "רגילות" יכולות להפוך לסופיות כמו ב-קיץ.

שימו ❤ אי אפשר להשתמש באותה אות פעמיים רק אם היא מ

ופיעה פעמיים ובמקרה שלנו י.

אפשר לכתוב את האותיות על פתקים ולנסות להרכיב מילים בעזרתן

ממליץ לכם לחשוב על שיטה שתבטיח שלא תחזרו על מילים או שתעזור לכם למצות את מרבית האפשרויות... ויש הרבה!בהצלחה

135 צפיות

Comentarii


bottom of page