top of page

ה1 | משימה משרה וישראל

תלמידים יקרים,

אנו מקוים שהיה לכם כיף לחזור ללמוד בבית הספר ולפגוש חברים ומורים!

· חשבו רגע בדמיונכם, האם אתם יכולים לתאר את התחושה של התחלת החזרה לשגרה באמצעות דימוי, מטאפורה, מילה או תמונה?

· אם תרצו, אתם יכולים לכתוב לעצמכם את התחושה שהחזרה לשגרה מעלה לכם.

חלק מהאוכלוסייה אינו יכול עדיין לחזור לשגרה, אלו כמובן הקשישים.

רצינו להזמין אתכם לשים לב רגע לאנשים המבוגרים בסביבתכם, אשר עדיין שומרים על ריחוק חברתי בבית.

חשבו על קשישים בחוג המשפחתי או בקרבת מקום המגורים שלכם, הפעילו קצת חשיבה יצירתית ו-

· חשבו על רעיון קטן אשר ניתן לביצוע, שיכול אולי לשמח או לעודד אותם.

· חשבו גם על רעיון טכנולוגי בדיוני שהייתם שמחים שיתקיים שהיה יכול לשמח או לעודד קשישים.

שתפו אותנו ברעיונו שלכם בוואטסאפ הכיתתי או בהודעה אישית אל אחד מאיתנו.

אם אתם רוצים, אתם יכולים גם לעשות את מה שהצעתם. שתפו אותנו, נשמח לשמוע!

להתראות בשבוע הבא, שרה וישראל

Comments


bottom of page