top of page

ג'יסר-גשר: מפגש תלמידי מרכז עראבה ועמי"ת

ג'יסר-גשר, הוא פרויקט ביוזמתן של המורות שרה גולן וסוהיר חוסיין בו מתקיימים מפגשים של תלמידי שכבה ה' משני מרכזי מחוננים - מרכז עראבה בצפון הארץ ומרכז עמי"ת בתל אביב.

במפגש ההכנה הראשון התלמידים היו נרגשים מאוד והציפו שאלות שרצו לשאול אחד את השני. בדקנו את המיקום הגיאוגרפי של שני המרכזים על המפה, וגילינו שאנחנו לא כל כך רחוקים.

במפגש המשותף הראשון שהתקיים התלמידים הציגו את עצמם ושיחקו יחד במשחקי הכרות.

התלמידים סיפרו שהם מאוד התרגשו ונהנו, ושהם מחכים למפגש הבא.

המפגשים יימשכו על פני השנה, במטרה לחשוב וליצור יוזמה משותפת של התלמידים.


Comments


bottom of page