ניסויים מדעיים שאפשר לעשות בבית -כתבי סתר / שרה

שלום לכן ילדות ושלום לכם ילדים

כתבי סתר סקרנו אינספור אנשים ונשים לאורך ההסטוריה וגם אותנו זה מסקרן לא מעט.

בעוד שפעמים רבות אנו עוסקות ועוסקים בשיטות הצפנה (למשל בקורס של ארז) היום נציג בפניכם צורות נוספות של כתיבה סתר.

כל השיטות שנציג כאן מתבססות על אותו עיקרון - המסר נכתב בחומרים שקופים ובלתי נראים ואותם ניתן לחשוף רק על ידי מניפולציה שאנו עושות או עושים על החומר כאשר אנו מעוניינים לקבל את המסר.

כל סוג של כתב ייחשף בדרך האחרת בהתאם לתכונות החומר .<